Monitoring

Elektroniczna ochrona mienia i ludzi, to szczególnie skuteczny, najtańszy i najbardziej popularny na całym świecie, system ciągłej kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów wyposażonych w stacjonarne systemy alarmowe. Włączenie obiektu w system monitoringu umożliwia aktywną interwencję w sytuacjach zagrożenia oraz pozwala na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu alarmowego (usterka lub sabotaż)> Reakcja na napad czy włamanie nie ogranicza się do uruchomienia lokalnej sygnalizacji dźwiękowej systemu- naruszenie strefy chronionej uaktywnia urządzenie monitorujące, które przesyła drogą radiową lub telefoniczną sygnał do bazy komputerowej, o czym automatycznie powiadamiane są grupy interwencyjne oraz stosowanie do warunków umowy: właściciel obiektu, Policja, Straż Pożarna, wskazana osoba lub instytucja.

Centrum monitorowania przez 24 godziny na dobę odbiera alarmowe sygnały radiowe, gsm i telefoniczne z obiektów naszych klientów oraz sygnały wizyjne z obiektów wyposażonych w kamery. Dyspożytorzy dzięki Video Transmisji w czasie dojazdu grupy interwencyjnej precyzują obszar zagrożenia a za załogi kierowane są we włąsciwy obszar obiektu.

Baza komputerowa całodobowo monitoruje z obiektów elektorniczne sygnały:
– napadu
– włamania
– sabotażu
– pożaru
– otwarcia/ zamknięcia
– otwarcia pod przymusem
– braku zamknęcia w wyznaczonych godzinach
– otwarcie poza wyznaczonymi godzinami
– usterek technicznych systemu
– braku zasilania sieci
– sprawności akumulatorów

Wszystkie sygnały zapisywane są w pamięci komputera z możliwością wglądu w ich wykaz przez abonamenta.

Istnieje również możliwość zamówienia usługi „Stała obsługa stanu” –tzn. Szczegółowego nadzoru nad otwarciami i zamknięciami systemu alarmowego, poza i w godzinach pracy obiektu. Usługa ta zobowiązuje CMSA „SHELTER” do wysłania na miejsce, z którego odebrał sygnało nietypowym otwarciu, grupy interwencyjnej oraz powiadomienia o tym fakcie właściciela obiektu lub innych osób wskazanych w umowie. Jeszcze jednym z naszych atutów jest odpowiedzialność za obiekty chronione w systemie monitoringu, którą bierze na siebie Agencja Ochrony „SHELTER”. Zapewniamy tym samym zwrot kosztów ewentualnych szkód, które mogą Państwo ponieść w wyniku braku reakcji lub niewłaściwej reakcji Agencji i jej pracowników.